Novena Santo Peregrinus

Berikut ini doa Novena Kepada Santo Peregrinus:

Novena Kepada Santo Peregrinus

Santo Peregrinus, pembuat keajaiban yang mulia, engkau menjawab panggilan Illahi dengan satu semangat menolak semua bentuk kesenangan hidup dan semua kehormatan duniawi yang hampa, guna mengabdikan dirimu kepada Allah.

Engkau bekerja dengan semangat dan tanpa kenal lelah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam kesatuan dengan Yesus yang tersalib, engkau dengan sabar menanggung penderitaan yang sangat menyakitkan.

Dalam kesabaranmu yang luar biasa itu engkau disembuhkan secara ajaib dari kanker pada kakimu dengan sentuhan tangan ilahi Yesus sendiri.

Aku berdoa kepadamu, perolehlah bagiku rahmat untuk menanggapi setiap panggilan Allah. Bangkitkan dalam hatiku semngat haus akan keselamatan jiwa-jiwa

Bebaskanlah aku dari kelemahan- kelemahan yang begitu sering menyakitkan tubuhku yang lemah.

Dan perolehlah bagiku rahmat kesediaan menerima penderitaan-penderitaan yang dikehendaki Allah bagiku.

Semoga aku, dengan meneladani keutamaan-keutamaanmu dan mencintai Tuhan yang tersalib dan BundaNya yang berdukacita mendapat kemuliaan kekal di surga. Amin.

Doa Penutup

Ya Allah, kasihanilah dan dengarkanlah doa-doa yang aku panjatkan kepadaMu dalam penghormatan kepada Santo Peregrinus, hambaMu yang terkasih.

Semoga aku, yang tidak tergantung pada jasa-jasaku sendiri, mendapat bantuan dalam kebutuhan-kebutuhanku melalui perantaraan Santo Peregrinus yang hidupnya berkenan padaMu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Doa melalui Santo Peregrinus

Santo Peregrinus yang mulia engkau disebut sebagai "Yang mempunyai Kuasa", " Pembuat Mukjizat". Banyak mukjizat yang telah engkau peroleh dari Allah bagi mereka yang meminta pertolongan dan perantaraanmu.

Engkau sendiri telah bertahun-tahun menyandang penyakit kanker dalam dirimu, penyakit yang menggerogoti badan.

Kepada Allah, Sumber Segala Kuasa dan melalui kami memohon perllindungan ketika segala kuasa manusia tidak lagi bermanfaat.

Engkau yang diberi penglihatan tentang Yesus yang turun dari Kayu Salib untuk menyembuhkan penyakitmu, mintalah dari Allah dan Bunda Maria, kesembuhan bagi mereka yang kusebut dan kupercayakan kepada dirimu:

...(Sebutkan Permohonan Anda)...

Melalui perantaraan dan pertolonganmu, kami akan melambungkan nyanyian pujian bagi Allah, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.